ประกาศขอบเขตของงาน จ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในสนามกีฬาหัวหมาก ประจำปี 2564 จำนวน 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2564)

TOR จ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในสถานกีฬาหัวหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 เดือน