ประกาศขอบเขตของงาน เช่าอุปกรณ์สตูดิโอสถานีทีวีกีฬา (T Sport Channel) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอบเขตของงาน (TOR)เช่าอุปกรณ์สตูดิโอสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒