ประกาศขอบเขตงานงานจัดจ้างการพัฒนาศักยภาพโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และระบบติดตามการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาในชนิดกีฬากลุ่มเป้าหมายโอลิมปิกเกมส์ (ช่วงสถานการณ์ โควิด-19)

1. TOR จ้างพัฒนาศักยภาพสูง 10.06.2564