ประกาศขอบเขตงาน จัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันและผลงานนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 “โตเกียว 2020” ณ ประเทศญี่ปุ่น

TORจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันและผลงานนักกีฬาทีมชาติไทย