ประกาศจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยมาตรฐานระดับสากลสนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเรื่อง

ประกาศจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยมาตรฐานระดับสากลสนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศวันที่

24 มีนาคม 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ