ประกาศจ้างที่ปรึกษาทำแผนการพัฒนาบุคลากรกีฬา (พ.ศ. ๒๕๖๕- ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเรื่อง

ประกาศจ้างที่ปรึกษาทำแผนการพัฒนาบุคลากรกีฬา (พ.ศ. ๒๕๖๕- ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศวันที่

26 มีนาคม 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ