ประกาศจ้างที่ปรึกษาที่ปรึกษาการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม กกท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเรื่อง

ประกาศจ้างที่ปรึกษาที่ปรึกษาการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม กกท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศวันที่

2 มิถุนายน 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ