ประกาศตารางแสดงวงเงิน งานจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องทำงานตามโครงสร้างใหม่ กกท.

2. ราคากลาง งานจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องทำงานตามโครงสร้างใหม่ กกท. 01.09.2564