ประกาศตารางแสดงวงเงิน งานจ้างที่ปรึกษาการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA ประจำปีงบประมาณ 2565

ตารางแสดงวงเงิน-งานจ้างที่ปรึกษา-TQA