ประกาศประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแข่งขันกีฬาด้วยระบบดิจิทัล ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแข่งขันกีฬาด้วยระบบดิจิทัล ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

15 มีนาคม 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ