ประกาศประกวดราคาจ้างการพัฒนาศักยภาพสูงโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งในระเทศและต่างประเทสและระบบติดตามการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาในชนิดกีฬากลุ่มเป้าหมายโอลิมปิดส์ (ช่วงสถานการณ์โควิด-19) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างการพัฒนาศักยภาพสูงโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งในระเทศและต่างประเทสและระบบติดตามการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาในชนิดกีฬากลุ่มเป้าหมายโอลิมปิดส์ (ช่วงสถานการณ์โควิด-19) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

7 กรกฎาคม 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ