ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

1 มีนาคม 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ