ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามาตรฐานระดับสากล สนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddibg)

DOC070521-07052021112204