ประกาศประกวดราคาจ้างควบคุมก่อสร้างสนามฟุตบอลลู่-ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลท่าทอง อำเภอปากน้ำโพ งบประมาณประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างควบคุมก่อสร้างสนามฟุตบอลลู่-ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลท่าทอง อำเภอปากน้ำโพ งบประมาณประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศวันที่

1 มิถุนายน 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ