ประกาศประกวดราคาจ้างจัดจ้างผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์แนวทางการบริหารจัดการองค์กรกีฬาและการแข่งขันกีฬาทางสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดจ้างผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์แนวทางการบริหารจัดการองค์กรกีฬาและการแข่งขันกีฬาทางสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

28 มิถุนายน 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ