ประกาศประกวดราคาจ้างจัดจ้างผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์แนวทางการบริหารจัดการองค์กรกีฬาและการแข่งขันกีฬาทางสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DOC080721-08072021123331