ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการศูนย์ฝึกพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพ ๕ จังหวัด ชายแดนใต้ รุ่นอายุ ๑๕ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการศูนย์ฝึกพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพ ๕ จังหวัด ชายแดนใต้ รุ่นอายุ ๑๕ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

24 กุมภาพันธ์ 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ