ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการบริหารจัดการแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและพร้อมใช้ของระบบภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย (Business Continuity Management BCM) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการบริหารจัดการแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและพร้อมใช้ของระบบภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย (Business Continuity Management BCM) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

9 กรกฎาคม 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ