ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมภาพลักษณ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมภาพลักษณ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

29 กันยายน 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ