ประกาศประกวดราคาจ้างติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลออนไลน์ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลออนไลน์ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

3 กันยายน 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ