ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และแผนพัฒนาเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา (ระดับจังหวัด-ระดับชาติ-ระดับอาเซียน) พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และแผนพัฒนาเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา (ระดับจังหวัด-ระดับชาติ-ระดับอาเซียน) พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศวันที่

31 พฤษภาคม 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ