ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และแผนพัฒนาเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา (ระดับจังหวัด-ระดับชาติ-ระดับอาเซียน) พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และแผนพัฒนาเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา (ระดับจังหวัด-ระดับชาติ-ระดับอาเซียน) พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศวันที่

5 สิงหาคม 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ