ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาทำแผนการพัฒนาบุคลากรกีฬา (พ.ศ. ๒๕๖๕- ๒๕๗๐) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาทำแผนการพัฒนาบุคลากรกีฬา (พ.ศ. ๒๕๖๕- ๒๕๗๐) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศวันที่

3 กุมภาพันธ์ 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ