ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบริหารยุทธศาสตร์อัจฉริยะ (Strategic Management Intelligent System – SMIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบริหารยุทธศาสตร์อัจฉริยะ (Strategic Management Intelligent System – SMIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

6 ตุลาคม 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ