ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเงินสนับสนุนสมาคมกีฬา ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเงินสนับสนุนสมาคมกีฬา ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

1 มีนาคม 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ