ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การจัดการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๔ (ค.ศ.๒๐๒๑) (ครั้งที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การจัดการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๔ (ค.ศ.๒๐๒๑) (ครั้งที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

3 กันยายน 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ