ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๔ (ค.ศ.๒๐๒๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๔ (ค.ศ.๒๐๒๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

20 กันยายน 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ