ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับการปฏิบัติงานภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับการปฏิบัติงานภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

30 สิงหาคม 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ