ประกาศประกวดราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน ๕๒ คัน และรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๓๔ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ (ระยะเวลา ๕ ปี) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน ๕๒ คัน และรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๓๔ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ (ระยะเวลา ๕ ปี) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

15 กุมภาพันธ์ 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ