ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฏาคม ถึงเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

DOC281021-001