ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการผลิตและเผนแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมภาพลักษณ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16112564-ประกาศผู้ชนะ-งานจ้างส่งเสริมภาพลักษณ์กองทุน