ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเงินสนับสนุนสมาคมกีฬา ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

20-04-2564-ประกาศผู้ชนะ-จ้างพัมนาระบบติดตามค่าใช้จ่ายสมาคม-ระยะที่-2-ครั้งที่2