ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเพื่อการรายงานความคืบหน้า (Progress Report) การเตรียมความพร้อมและรายงานความก้าวหน้าการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียนอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18-01-2564 ประกาศผู้ชนะ