ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด (พ.ศ. 2564 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29-01-2564 ประกาศผู้ชนะ จ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผน