ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29012564 ประกาศผู้ชนะ