ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อในรูปแบบวารสารการกีฬา กกท. ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ 03022564