ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจคุณภาพชีวิตของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาความพึงพอใจ3กพ64