ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ตามนโยบายปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์ ในโครงการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (National Training Center NTC) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

15022564 ประกาศผู้ชนะ เครื่องมือวิทย์ จำนวน 7 รายการ