ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร ของ กกท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17022564-1