ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19022564 ประกาศผู้ชนะ งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาจ.สุพรรณบุรี