ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการสำรวจและออกแบบสนามแข่งขัน ในการจัดการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

DOC240221-24022021161934