ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะทางบุคลากรในสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะทางบุคลากรในสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ปี64