ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวทางและจัดทำบัญชีการเงินเชิงพาณิชย์และสังคมของ กกท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึก จักทำบัญชีการเงิน 25022564