ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ระบบการบริหารจัดการองค์กร ของ กกท. ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

020364ประกาศผู้ชนะจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ระบบการบริหารจัดการองค์กร กกท 2564