ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลและพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก และพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1032564