ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (นายก้องศักด ยอดมณี) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-03-2564 ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษา