ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬาที่มอบให้กับศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03032564 ประกาศผู้ชนะ งานจ้างซ่อมเครื่องมือตรวจสารต้องห้าม ม.มหิดล