ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ศูนย์ฝึกกีฬามวกเหล็ก ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะ 03032564