ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

05032564 ประกาศผู้ชนะ งานจ้างควบคุมงานปรับปรุง สนามกีฬาสุพรรณบุรี