ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะครุภัฑณ์วิทย์ฯ ภูมิภาค 28 รายการ 05.02.2564